ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΙΛΟΥ ¨ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΗ¨ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 32/2017                                                           ΛΑΜΙΑ  20 - 06 - 2017                                                             

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Ένωσης μας.

       Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

     Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας, έγγραφο του εκπαιδευτικού ομίλου ¨Εκπαιδευτήρια Μπούκαλη¨, σύμφωνα με το οποίο ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα της Ένωσής μας και προσφέρει έκπτωση 40% της αρχικής τιμής (150€ αντί 250€), για τα τέκνα των μελών μας, ηλικίας 2,5 έως 5 ετών, που θα συμμετέχουν στον Παιδικό Σταθμό του ως άνω ομίλου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Διευκρινίζεται ότι στην ως άνω τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και το φαγητό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ανάργυρος

ΔΟΥΜΑΝΑΣ Απόστολος