ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 49/2017                                    ΛΑΜΙΑ  15 - 11 - 2017

ΠΡΟΣ

Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας(δια της Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

KOIN.

1. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος (δια της Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2. Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας

3. Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

5. Διοικήσεις Αξιωματικών

6. Μέλη της Ένωσης μας

 

ΘΕΜΑ: ¨Χορήγηση προκαταβολής έναντι οδοιπορικών εξόδων, στο αστυνομικό προσωπικό που αποσπάτε για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.¨

      Κύριε Επιτελάρχη,

     Η Ένωσή μας, θα ήθελε να σας μεταφέρει τον έντονο προβληματισμό και τα παράπονα των μελών της, τα οποία τυγχάνουν αποσπασμένα ανά την Επικράτεια προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, διότι δεν τους έχει χορηγηθεί το σύνολο της προβλεπόμενης από τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2011 και Κ.Υ.Α. 2/72000/0022/2001 προκαταβολής οδοιπορικών εξόδων, με αποτέλεσμα να έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθόσον πλέον καλούνται να καλύψουν με δικά τους έξοδα, πέραν των λοιπών αναγκών τους και τη διαμονή τους.

    Μετά από παράσταση διαμαρτυρίας του προεδρείου της Ένωσής μας, για το εν λόγω ζήτημα, στον Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας, ενημερωθήκαμε ότι η αδυναμία χορήγησης της ως άνω προβλεπόμενης αποζημίωσης οφείλεται στο ανεπαρκές χρηματικό ποσό της παγίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, το οποίο όχι μόνο δεν καλύπτει την καταβολή των δικαιούμενων ποσών στους αποσπασμένους συναδέλφους μας (18 συνολικά), αλλά ούτε και τις τρέχουσες-ανελαστικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας (δαπάνες καυσίμων, επισκευής οχημάτων, κ.λ.π.)

     Σας καλούμε λοιπόν, στο μέρος που άπτεται της αρμοδιότητάς σας, να εξετάσετε την δυνατότητα αύξησης της παγίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας με το χρηματικό ποσό ύψους 54.000,00€, ήτοι ποσό που αναλογεί για την κάλυψη των προαναφερομένων προκαταβολών, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.     

   

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ανάργυρος

ΔΟΥΜΑΝΑΣ Απόστολος