Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας ετών 2016, 2017 και 2018

 

                         Αρ. Πρωτ.: 52/2018                                                                                  Λαμία, 06 Νοεμβρίου 2018
                                                                                                                                       Προς:  Τα μέλη της Ένωσής μας 
 
 
 Θέμα:  «Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας» 
 
 Σχετ.: Υπ’αρίθμ.: 500/7/51 από 30-10-2018 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
 
        Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
        Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το αντικείμενο του θέματος θα διεκδικηθούν, με Αγωγές που θα κατατεθούν, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων ετών 2016, 2017 και 2018, εορτών Πάσχα ετών 2017, 2018 και αδείας ετών 2017, 2018, συνολικού ποσού ύψους 2.500 ευρώ (500€ Χ 3, 250€ Χ 2 και 250€ Χ 2 αντίστοιχα).
     Αναφορικά με την εν λόγω δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής των παραπάνω επιδομάτων, η Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στη συνεδρίαση της 29ης/10/2018, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του από 24/10/2018 Διοικητικού Συμβουλίου της, πρότεινε στις A' Bάθμιες Ενώσεις την προσφορά του νομικού της συμβούλου κου Χαράλαμπου Μπουκουβάλα, δικηγόρου Αθηνών. Η προσφορά του κ. Μπουκουβάλα, προβλέπει για κάθε συμμετέχοντα καταβολή ποσού 20,00 ευρώ (ποσό που θα παρακρατηθεί από την μισθοδοσία εκάστου προσφεύγοντος ο οποίος θα επιλέξει το εν λόγο δικηγορικό γραφείο) και εργολαβική αμοιβή 3% επί του καθαρού καταβαλλομένου ποσού, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων. Τα προς υπογραφή έγγραφα είναι:
     -τα πλήρη Στοιχεία Ενάγοντος, 
     -η Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής και 
     -η σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
     Αναφορικά με τα μελή μας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην εταιρεία ARAG σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Ένωσής μας με την εν λόγο εταιρεία, μας ενημέρωσαν ότι τα μέλη της μπορούν να καταθέσουν αίτηση εξάμηνης αναστολής παραγραφής των επιδομάτων και να κάνουν προσφυγή εάν αυτό είναι αναγκαίο και εφόσον δεν έχει εκδοθεί με το πέρας του εξαμήνου νομοθετική ρύθμιση και μέρος των εξόδων θα καλυφθούν από την εταιρεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να καταθέσει άμεσα προσφυγή, μέρος των εξόδων αυτής θα καλυφθούν αν και εφόσον με το πέρας του εξαμήνου η κατάθεση προσφυγής είναι ακόμα απαιτητή.
     Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος μας έχει το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή σε οποιοδήποτε δικηγορικό γραφείο της αρέσκειάς του.  
    Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 17/11/2018, ώστε να μην παραγραφεί το επίδομα εορτής Χριστουγέννων του 2016, η Ένωσή μας θα πραγματοποιεί στα γραφεία της, συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών και θα παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στη διαχείριση και διαβίβαση αυτών. 
     Για οποιαδήποτε ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.
 
                                                               
                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
                     -Ο-                                                                  -Ο-
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
       ΔΕΔΕΣ Ευάγγελος                                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος
            6986981938                                                     6948605369

<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x70qyn2" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>