Διαμαρτυρία για το ωράριο

Κύριε Υπουργέ,

Η Ένωσή μας με το παρόν έγγραφο, θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει την καθημερινή καταστρατήγηση του Π.Δ.394/2001 «Χρόνος Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού», από την Διοίκηση.

Έλλειψη αλεξίσφαιρων γιλέκων

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση μας, με αφορμή τα περιστατικά ένοπλων συμπλοκών αστυνομικών με επικίνδυνους κακοποιούς, που λαμβάνουν χώρα κατά κόρον το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα ήθελε να σας μεταφέρει για άλλη μία φορά, τον προβληματισμό και τα παράπονα όλων μας, για την έλλειψη αλεξίσφαιρων γιλέκων. Συγκεκριμένα από τα διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) αλεξίσφαιρα γιλέκα που κατέχουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Α.Δ.Φθιώτιδας, τα εκατόν εβδομήντα πέντε (175) έχουν λήξει, ενώ από τα εναπομείναντα εκατόν εννέα (109) λειτουργικά, τα είκοσι έξι (26) έχουν χορηγηθεί σε Αστυνομικούς που στελεχώνουν τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ., τα δεκαπέντε (15) σε Αστυνομικούς που στελεχώνουν τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. & Ο.Ε.Π.Τ.Α. και τα δεκαπέντε (15) έχουν διατεθεί στο Τ.Ε.Φ.Κ.Κ.Δομοκού, με αποτέλεσμα στις λοιπές Αστυνομικές Υπηρεσίες να απομένουν μόλις πενήντα τρία (53) λειτουργικά αλεξίσφαιρα γιλέκα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των υπόλοιπων τριακοσίων πενήντα (350) περίπου συναδέλφων μας, που καλούνται καθημερινά να συμμετέχουν σε μεικτά συνεργεία ελέγχου.
Γι' αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας, προκειμένου χορηγηθεί ο αναγκαίος αριθμός λειτουργικών αλεξίσφαιρων γιλέκων στις Υπηρεσίες της Α.Δ.Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί τόσο από την Α.Δ.Φθιώτιδας όσο και από την Γ.Α.Δ.Π.Σ.Ε.
Τέλος δηλώνουμε ότι, σε περίπτωση που το αίτημα μας δεν τύχει της ανάλογης προσοχής, δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο, προκειμένου διαφυλάξουμε την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας.

Απόφαση Πρωτοδικείου

Την 12-03-2013 και μετά από σχετικό αίτημα, το προεδρείο της Ένωσης μας, από κοινού με το προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας, είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. στην Περιφέρεια της Φθιώτιδας, κ. Ιωάννη ΚΟΥΤΡΑ και κα. Μαρία ΜΙΧΑΗΛ, καθώς και με τον υπεύθυνο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τα Σώματα Ασφαλείας (σε όλη την επικράτεια) κ. Αναστάσιο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, προκειμένου ενημερωθούν για τα κύρια προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.