Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας

                                      Λαμία, 07-11-2018
                                                                                                                                              ΠΡΟΣ:                                                      
                                                                                                                             Τα μέλη της Ένωσής μας                                                                                                                        
                                                      
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
                                                                                
ΘΕΜΑ: «Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας». 
 
     Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
  Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας, τα ενημερωτικά σημειώματα των Δικηγορικών Γραφείων του ΒΑΙΟΥ Π. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ και του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΟΥ, που αφορούν την δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας για τα έτη 2016 έως και 2018, με την προτροπή για άμεση σύνταξη των σχετικών εγγράφων και υποβολή αγωγής, προκειμένου να κατοχυρώσετε το ως άνω δικαίωμα. 
 
 
                                                                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                   -Ο-                                                                               -Ο-
                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
                                           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                         ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                          694 860 5369                                                              698 698 1938

Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας ετών 2016, 2017 και 2018

 

                         Αρ. Πρωτ.: 52/2018                                                                                  Λαμία, 06 Νοεμβρίου 2018
                                                                                                                                       Προς:  Τα μέλη της Ένωσής μας 
 
 
 Θέμα:  «Δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και αδείας» 
 
 Σχετ.: Υπ’αρίθμ.: 500/7/51 από 30-10-2018 έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
 
        Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
        Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το αντικείμενο του θέματος θα διεκδικηθούν, με Αγωγές που θα κατατεθούν, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων ετών 2016, 2017 και 2018, εορτών Πάσχα ετών 2017, 2018 και αδείας ετών 2017, 2018, συνολικού ποσού ύψους 2.500 ευρώ (500€ Χ 3, 250€ Χ 2 και 250€ Χ 2 αντίστοιχα).
     Αναφορικά με την εν λόγω δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής καταβολής των παραπάνω επιδομάτων, η Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στη συνεδρίαση της 29ης/10/2018, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του από 24/10/2018 Διοικητικού Συμβουλίου της, πρότεινε στις A' Bάθμιες Ενώσεις την προσφορά του νομικού της συμβούλου κου Χαράλαμπου Μπουκουβάλα, δικηγόρου Αθηνών. Η προσφορά του κ. Μπουκουβάλα, προβλέπει για κάθε συμμετέχοντα καταβολή ποσού 20,00 ευρώ (ποσό που θα παρακρατηθεί από την μισθοδοσία εκάστου προσφεύγοντος ο οποίος θα επιλέξει το εν λόγο δικηγορικό γραφείο) και εργολαβική αμοιβή 3% επί του καθαρού καταβαλλομένου ποσού, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων. Τα προς υπογραφή έγγραφα είναι:
     -τα πλήρη Στοιχεία Ενάγοντος, 
     -η Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής και 
     -η σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
     Αναφορικά με τα μελή μας τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην εταιρεία ARAG σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Ένωσής μας με την εν λόγο εταιρεία, μας ενημέρωσαν ότι τα μέλη της μπορούν να καταθέσουν αίτηση εξάμηνης αναστολής παραγραφής των επιδομάτων και να κάνουν προσφυγή εάν αυτό είναι αναγκαίο και εφόσον δεν έχει εκδοθεί με το πέρας του εξαμήνου νομοθετική ρύθμιση και μέρος των εξόδων θα καλυφθούν από την εταιρεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος επιθυμεί να καταθέσει άμεσα προσφυγή, μέρος των εξόδων αυτής θα καλυφθούν αν και εφόσον με το πέρας του εξαμήνου η κατάθεση προσφυγής είναι ακόμα απαιτητή.
     Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος μας έχει το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή σε οποιοδήποτε δικηγορικό γραφείο της αρέσκειάς του.  
    Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συγκέντρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 17/11/2018, ώστε να μην παραγραφεί το επίδομα εορτής Χριστουγέννων του 2016, η Ένωσή μας θα πραγματοποιεί στα γραφεία της, συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών και θα παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στη διαχείριση και διαβίβαση αυτών. 
     Για οποιαδήποτε ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου.
 
                                                               
                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
                     -Ο-                                                                  -Ο-
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
       ΔΕΔΕΣ Ευάγγελος                                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος
            6986981938                                                     6948605369

ΠΡΟΣΦΟΡΑ από το Κέντρο Ομορφιάς και Αισθητικής KD Medispa

 

                                                                                                                                        Λαμία, 29-10-2018
                                                              
                                                                                                                                                Π Ρ Ο Σ:                                                                   
                                                                                                                                  Τα μέλη της Ένωσής μας
 
 
                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
     Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω εκπτωτική προσφορά για τα μέλη μας και τις οικογένειές τους,
από το Κέντρο Ομορφιάς και Αισθητικής KD Medispa, που βρίσκεται στην οδό Παπακυριαζή 11Β στη Λαμία, ☎2231048172
 
     ΄΄Η φυσική ομορφιά, η ανανέωση και η διατήρηση της νεότητας χαρίζουν σωματική και ψυχική ανάταση και ευεξία. Στο KD Medispa είμαστε κοντά σας με γνώση, υπευθυνότητα και εμπειρία για να σας καλωσορίσουμε σ’ έναν κόσμο που η ομορφιά και η προσωπική περιποίηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια απόλαυση στην καθημερινότητά σας, προσφέροντάς σας έκπτωση 20% στις παροχές μας.΄΄
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
        -Ο-                                                       -Ο-
                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                                                                                                                              Λαμία, 29-10-2018
                                                              
                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ:                                                                   
                                                                                                                        Τα μέλη της Ένωσής μας
 
                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
     Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω εκπτωτική προσφορά για τα μέλη μας και τις οικογένειές τους,
από το Κέντρο Ομορφιάς και Αισθητικής KD Medispa, που βρίσκεται στην οδό Παπακυριαζή 11Β στη Λαμία, ☎2231048172
 
     ΄΄Η φυσική ομορφιά, η ανανέωση και η διατήρηση της νεότητας χαρίζουν σωματική και ψυχική ανάταση και ευεξία. Στο KD Medispa είμαστε κοντά σας με γνώση, υπευθυνότητα και εμπειρία για να σας καλωσορίσουμε σ’ έναν κόσμο που η ομορφιά και η προσωπική περιποίηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια απόλαυση στην καθημερινότητά σας, προσφέροντάς σας έκπτωση 20% στις παροχές μας.΄΄
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
        -Ο-                                                       -Ο-
                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 Αρ. Πρωτ.: 51/2018                                                                                                                                      Λαμία, 08-10-2018
 
                                                            
                                                                                                                                        
  ΠΡΟΣ:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
 
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αρχηγό  Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) 
Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. Χρήστο ΔΡΑΓΑΤΑΚΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγο κ. Μιλτιάδη ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ 
Διευθυντή Αστυνομίας Φθιώτιδας Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αστέριο ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ 
Διοικήσεις Αξιωματικών
Μέλη Της Ένωσής μας
                                                                                               
  ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας - Επιχείρηση Ευρείας Κλίμακας».
  ΣΧΕΤ.: α) Υπ’ αρίθμ.: 1244/18/2020440 από 07-10-2018 Διαταγή Α.Ε.Α/ Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης.
              β) Υπ’ αρίθμ.: 1244/18/2019913 από 07-10-2018 Διαταγή κ. Αρχηγού
       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 
     Μετά από συνεχής οχλήσεις από τους συναδέλφους μας που συγκροτούν τις ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας και την Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, εξαιτίας των συχνών μετακινήσεων αλλά και του χρόνου έκδοσης των διαταγών με τις οποίες διατάσσονται να ενισχύσουν την Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, στην οποία απασχολούνται πληθώρα δυνάμεων του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας τουλάχιστον για τους τελευταίους τέσσερις μήνες, από μέσα Ιουνίου τρέχοντος έτους, το οποίο αν μη τι άλλο μόνο «έκτακτο» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
     Ειδικότερα, οι συνεχείς μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α Φθιώτιδας προς την Λευκίμμη Κέρκυρας, συνδυαστικά με το μη έγκαιρο του προγραμματισμού, καθιστούν τους συναδέλφους μας μόνιμα με μια βαλίτσα στο χέρι, βρίσκοντάς τους κυριολεκτικά αντιμέτωπους, εκτός των άλλων ακόμη και με την ίδια τους την οικογένεια, αφού απρογραμμάτιστα η μία απόσπαση διαδέχεται την άλλη.
     Η κατάσταση δε αυτή έχει ως επακόλουθο την καταστρατήγηση των διατάξεων των Π.Δ. 394/2001, ως τροποποιήθηκε με Π.Δ. 173/2013 και του Π.Δ. 45/2008 που αφορούν τον χρόνο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού, την εβδομαδιαία υπηρεσία όπως και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να εκτελούν υπηρεσία αλλά και να διαμένουν υπό άθλιες συνθήκες, με κατάφορη καταπάτηση των δικαιωμάτων του Αστυνομικού ως εργαζόμενου και ως οικογενειάρχη και σαφή έκθεσή του σε κίνδυνο για την υγεία και την σωματική του ακεραιότητα.
     Για όλους αυτούς τους προαναφερόμενους λόγους απαιτούμε την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων με έγκαιρο σχεδιασμό, διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών εργασίας καθώς και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας των συναδέλφων - μελών μας.
     Γνωρίζοντας τις μέχρι τώρα ενέργειες και παρεμβάσεις σας, δηλώνουμε ρητά ΠΑΡΟΝΤΕΣ σε οποιαδήποτε μορφή δράσης προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο προαναφερόμενο ζήτημα, καθότι λανθασμένοι χειρισμοί και παραλείψεις των εκεί τοπικών φορέων έχουν ως αποτέλεσμα την επιφόρτιση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας σε αλλότρια καθήκοντα, πλην όμως δεν είναι δυνατόν για ακόμη μια φορά να απαιτείτε η καθοριστική παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας για να δίνεται λύση σε λάθη και παραλείψεις της Φυσικής Ηγεσίας. 
                         
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
-Ο-                                                     -Ο-
              ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                                ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος                   ΔΕΔΕΣ Ευάγγελος
                                                            694 860 5369                                      698 698 1938
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ΄ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

                                                     Λαμία, 25-09-2018
                                                             
                                                                                                                                                                  Π Ρ Ο Σ:
                                                                                                                                                 Τα μέλη της Ένωσής μας

                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


     Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,    από τον ΠΑΜΦΘΙΩΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΑΤΕ KICKBOXING ΛΑΜΙΑΣ ΄΄ΟΛΥΜΠΟΣ΄΄, ΕΔΡΑ ΛΑΜΙΑ ΜΥΛΩΝ & ΕΣΛΙΝ 2 - ΛΑΜΙΑ λάβαμε και δημοσιεύουμε την κάτωθι εκπτωτική προσφορά:
     Το Σωματείο μας βρισκεται στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει ότι λειτουργεί και σε καινουργιες εγκαταστάσεις του σε χώρο 500τμ με υπαίθριο πάρκινγκ 850τμ στο κέντρο της Λαμίας στους μύλους του Μουζέλη.
     Λόγω της εκτίμησης  που έχουμε προς την Ελληνική Αστυνομία και γενικότερα σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας και εκτιμώντας το έργο που προσφέρουν με αυταπάρνηση όλοι οι υπάλληλοι των σωμάτων αυτών θεωρούμε υποχρέωση ως Σωματείο να αναγνωρίσουμε το σημαντικό έργο που επιτελεί η Ελληνικη Αστυνομία και όλα τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας προσφέροντας έκπτωση σε όλα τα προγράμματα άθλησης του Σωματείου μας (KICKBOXING, ΠΥΓΜΑΧΙΑ, BODYFITNESS, Μυική Ενδυνάμωση στα μηχανήματα του σωματειου μας)  με μηνιαία συνδρομή Μόνο 25€.
     (Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών: 10 άτομα)
     Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προπονητή κ. Γιώργο Μακρίδη στο τηλ.: 6986351887.

    Επίσης το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που εδρεύει Καραισκάκη 95 στη Λαμία, κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικες οικογένειες ενστόλων προσφέρει στους Αστυνομικούς Υπαλλήλους του Νομού μας και στις οικογένειές τους ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε όλα τα προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου και σχολικής μελέτης για μαθητές Δημοτικού.
Συγκεκριμένα παρέχει:
    Έκπτωση 15 % στα δίδακτρα σχολικής μελέτης (όλες τις τάξεις του Δημοτικού)
    Έκπτωση 15 % στα δίδακτρα Γυμνασίου (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου)
    Έκπτωση 20 % στα δίδακτραΛυκείου (Α΄, Β΄, και Γ΄ Λυκείου)

Διεύθυνση Φροντιστηρίου: ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 95 – ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22310-50651 κ΄ 6985020152
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    
                     
                                                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                               -Ο-                                                         -Ο-
                                                                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                                                   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                                                   694 860 5369                                          698 698 1938
 

<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x70qyn2" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>